späť na Daj na to

Viac kotrmelcov v MC Margarétka

Deti v materskom centre chcú raz byť cirkusantmi! Chcú veľa skákať, šplhať, preliezať a balansovať. Chceme im preto dopriať viac pomôcok, vďaka ktorým môžu tieto dary v sebe podporiť. Nie len aby boli cirkusantmi, ale aby mali rovné chrbátiky, silné nôžky a naučili sa zdolávať prekážky. Preto chceme kúpiť molitanové preliezky, balančné dosky ale aj masážne pomôcky.
Z grantového fondu Daj na to!, ktorý tvoria pravidelní darcovia, bola na túto zbierku poskytnutá suma 300 €.
Aktuálny stav
303 €
Cieľová suma
1 500 €
Ďakujeme