OZNAMY NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 11. júna 2023

Liturgia týždňa:

Utorok13. 6.spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok16. 6.slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať úplne odpustky.
Sobota17. 6.spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a aktívnej služby počas Dňa  farnosti minulú nedeľu.

Minulú nedeľu počas slávnostnej sv. omše sme farskému spoločenstvu predstavili zámer rekonštrukcie nášho kostola a plánovanú podobu interiéru a exteriéru. Čaká nás niekoľkoročný proces, v ktorom potrebujeme vašu podporu. Všetky informácie nájdete na letákoch vzadu na stolíku a tiež sa môžete kedykoľvek obrátiť na pána farára. Ďakujeme za váš záujem o náš chrám.

Ako sme už informovali, v sobotu 17. júna, sa uskutoční druhá farská púť, do Banskej Štiavnice na Kalváriu a Hronského Beňadika. Odchod je o 7:30, predpokladaný návrat o 19:00. Cena za autobus 20 EUR pre dospelých, 10 pre seniorov a deti. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii, prípadne do tabuľky zdieľanej na internete.

Do nášho Átria Dobrého pastiera v Rodinnom centre hľadáme katechétu s certifikovaným kurzom pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Ochotní záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii alebo na fare.

Srdečne Vás pozývame na mestský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční od 16. – 19. júna 2023 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Záštitu nad festivalom prevzal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vystúpia výnimoční rečníci: americký teológ Scott Hahn s manželkou Kimberly, rektor Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme dominikán Thomas Joseph White, Mons. Jan Graubner, vladyka Milan Lach, profesor filozofie Ryszard Legutko a mnohí ďalší vzácni hostia. Môžete sa tešiť na výnimočné prednášky, diskusie, divadlo, koncert či mnohé sprievodné podujatia a obohacujúce stretnutia. Viac info na bhd.sk ( https://bhd.sk ).

Pozývame vás na Juniáles – benefičnú zábavu na podporu charity Mary’s Meals. Uskutoční sa 30.6. o 19:00 v UPeCe v Mlynskej doline. Lístky a ďalšie informácie nájdete na http://www.rezervovane.sk/juniales

Počas letných prázdnin Domka-združenie saleziánskej mládeže plánuje zorganizovať v spolupráci s misijnými organizáciami SAVIO a Vides, 4 turnusy táborov pre ukrajinské deti. Ak máte záujem pridať sa do partie dobrovoľníkov a pomôcť s prípravami pred alebo priamo na táboroch, akýmkoľvek spôsobom, neváhajte sa prihlásiť. Záujemcovia si môžu prečítať viac informácií vo formulári cez link: https://forms.gle/9vqekKAcDgzQA42G6 , alebo nascanovať QR kód na plagátiku alebo napísať na mail, katarina@domka.sk . Budeme sa tešiť ak prejavíte ochotu a zažijete toto dobrodružstvo s nami.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *