Rok 2023

Každý rok sa v Saleziánskom diele na Trnávke deje množstvo aktivít, ktoré spolu so saleziánmi pripravuje veľa ľudí. Pozrite si, čo sa u nás dialo v roku 2023.

Ak by ste sa chceli zapojiť aj vy, ozvite sa nám. Hľadáme každého.

Farnosť

 • 111 prvoprijímajúcich + birmovancov
 • 34 animátorov pripravujúcich deti a mladých na sviatosti
 • 890 svätých omší

Futbalový klub

 • 851 detí na letných kempoch a sústredeniach
 • 550 hráčov od 6 do 19 rokov
 • 72 trénerov a dobrovoľníkov

Oratko

 • 440 detí na letných táboroch
 • 120 animátorov
 • 1060 stretiek detí a mladých

Rodinná poradňa

 • 320 účastníkov vzdelávaní
 • 184 stretnutí s pármi či jednotlivcami
 • 13 kurzov a workshopov

Materské centrum

 • 281 krúžkových hodín pre najmenších
 • 15 prednášok pre rodičov
 • 12 dobrovoľníčiek, ktoré to celé organizovali

Škôlka

 • 60 detí v troch triedach
 • 13 učiteliek a ďalšieho personálu

Skauti

 • 110 detí a mladých na letnom tábore
 • 25 animátorov (radcov + vodcov)
 • 300 stretiek (družinoviek)

Futbalové ihrisko a bežecká dráha

 • 500+ detí a dospelých využili ihrisko a dráhu v čase, keď tam netrénoval futbalový klub

Zdravotné stredisko

 • 17 lekárov
 • 8 ambulancíí

Čo sme zažili

Ak ste to zažili, tak si môžete pripomenúť jednotlivé akcie. Ak ste to nezažili, tak vás pozývame to zažiť v roku 2024.

 1. Prvá STOP-ka s Trnávkou v roku 2023, 14. januára

  STOPka sa koná každý mesiac a je to ponuka pre animátorov zastaviť a zamyslieť sa. Okrem modlitby je súčasťou Stopky s Trnávkou aj diskusia v dvojiciach na zaujímavé otázky.

 2. Farský ples nás roztancoval 21. januára

  PLES BOL AKO SA PATRÍ 🙌
  Už sa nevieme dočkať na ďalší ročník ♥️

 3. Premiéra divadla k sviatku don Bosca nám pripomenula jeho hodnoty 29. januára

  Stať sa svätým? Je to možné? Áno! Je to dokonca ľahké a nutné 😇. Repríza divadla už zajtra o 14:00 a 16:00 hod.

 4. Prvá diskusia Té--my v roku 2023 vytvorila priestor na diskusiu na rozličné zaujímavé a aktuálne témy od 2. februára

  2. február: Té--my: Ako vidieť svet?
  16. marec: Té--my: Umelá inteligencia
  11. október: Té--my: Občan a politika
  19. december: Té--my: Svedomie a morálka ako nástroj zmeny

 5. Prvé Megastretko v roku 2023 spojilo deti zo všetkých stretiek 3. februára

  Prvý piatok v mesiaci patrí “megastretku”, čiže jednému veľkému stretku pre detí zo všetkých stretiek pre základoškolákov.

 6. Duchovná obnova manželov, 6. februára
 7. Karneval pre deti potešil deti a rodinky 7. februára
 8. Titusday sa konal každý mesiac ôsmeho: 6:30 omša a 7:00 raňajky. Konal sa aj 8. marca
 9. Floorbalový turnaj v Košiciach absolvovali chalani zo stretiek 17. marca
 10. Stretko M.A.Kov v roku 2023 od 17. marca

  M.A.K. je skratka pre "mladá animátorská krv", čo sú mladí pred birmovkou, ktorí sa chcú stať animátormi.

 11. Kurz SŠA absolvovali noví animátori 24. marca

  SŠA je skratka pre "Stredisková škola animácie" a je poslednou formačnou prípravou pre mladých pred tým ako sa stanú animátormi.

 12. Jarná futbalová akadémia umožnila deťom zlepšiť ich futbalové aj ľudské schopnosti od 4. apríla do 6. júna
 13. Deň mužov bol príležitosť pre mužov posedieť, porozprávať a zoznámiť sa 15. apríla
 14. Farská púť do Svätej zeme, od 21. do 28. apríla
 15. Materské centrum Margarétka oslávilo narodeniny, 23. apríla
 16. Prvá prespávačka v Oratku v roku 2023 umožnila stretku zažiť spoločný čas 28. apríla

  Prespávačky stretiek dávajú nové zážitky. V roku 2023 ich zažili tieto stretká:

  28. apríl: Bez servítky
  5. máj: Maxi Bueonos
  5. jún: miništranti
  20. október: M.A.K.y
  1. december: Hypnotizujúce Sovičky
  2. december: birmovanci

 17. Púť po stopách don Bosca v Turína si spravili animátori, ktorí úspešne ukončili animátorskú prípravu, od 5. do 8. mája
 18. Deň rodiny a deň matiek sme oslávili vo farskej záhrade a v sále pod kostolom 14. mája
 19. Prvé sväté prijímanie prijalo spolu 76 detí 20. a 27. mája
 20. Deň detí sme oslávili vo farskej záhrade a v sále pod kostolom 1. júna
 21. Birmovka bola vyslúžená otcom biskupom Haľkom 3. júna
 22. Deň farnosti nám umožnil sa spolu stretnúť 4. júna
 23. Farská púť nás zaviedla do Banskej Štiavnice a Hronského Beňadiku 17. júna
 24. Prvé "Mama leto" v roku 2023 spríjemnilo dopoludnie deťom a mamám 5. júla

  Deti a maminy z Materského centra sa počas leta presunuli do farskej záhrady. Každú stredu sme sa stretli, aby sme si spríjemnili horúce dopoludnie rôznymi aktivitkami ako napríklad hľadanie zamrznutých hračiek v ľade, tvorenie z hliny, kreslenie, tancovanie alebo aj robenie veľkých bublín. Každý týždeň sa s nami zabavilo asi 30 detí a ich mamín.

 25. Letný tábor v Tesároch absolvovalo 120 detí a mladých od 8. do 15. júla
 26. Letné futbalové kempy v štyroch turnusoch absolvovalo 431 detí od 5 do 13 rokov od 10. júla do 18. augusta
 27. Letné futbalové sústredenia absolvovalo 420 hráčov a 47 trénerov od 16. júla do 1. septembra
 28. Putovný tábor po celom Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 64 mladých, sa konal od 17. do 23. júla
 29. Rómsky tábor v Lomničke, od 24. do 28. júla
 30. Skautský tábor v Jabloňovciach, na ktorom sa zúčastnilo 95 detí a mladých, sa konal od 26. júla do 15. augusta
 31. Svetové dni mládeže v Lisabone zažili aj mladí z nášho Oratka od 31. júla do 6. augusta
 32. Prímestské tábory absolvovalo spolu 200 detí rozdelených v dvoch turnusoch, ktoré sa konali od 11. do 25. augusta
 33. Duchovné cvičenia animátorov, od 30. augusta do 3. septembra

  Raz za rok organizujeme duchovné cvičenia pre všetkých stretkárov a mladých, aby dostali čas na zastavenie a reflexiu nad sebou samým.

 34. Duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladších pracujúcich, od 30. augusta do 3. septembra
 35. Rozlúčka so Stanom Hurbaničom, ktorý viedol Oratko a odišiel pôsobiť na Miletičku, prebehla 8. septembra
 36. Duchovné cvičenia žien, od 14. do 17. septembra
 37. Otvorenie materského centra Margarétka odštartovalo novú sezónu v Margarétke 19. septembra
 38. Opekačka pre birmovancov, 21. septembra
 39. Otvorenie diela odštartovalo novú sezónu v našom Diele 23. septembra
 40. Salez race mini rozhýbal deti do 6 rokov a umožnil im zašportovať si 23. septembra
 41. Farská púť nás zaviedla na Velehrad 7. októbra
 42. Duchovné cvičenia stretka Startup, od 19. do 22. októbra
 43. Stretnutie Mužom dnes sa venovalo mužskej spiritualite pre mužov 16+ 7. novembra
 44. Katarínska zábava roztancovala mladých i starších v sále pod kostolom 24. novembra
 45. Duchovné cvičenia mužov, od 30. novembra do 3. decembra
 46. Mikuláš prišiel do sály pod kostolom a potešil deti 3. decembra
 47. Animátorská vianočná večera bola poďakovaním za ich celoročnú aktivitu a pomoc sa konala 15. decembra
 48. Charitatívne vianočné trhy nám umožnili stretnúť sa pri dobrom jedle a spoločne vyzbierať 15 524 eur na podporu ľudom v núdzi 17. decembra
Ďakujeme

Tešíme sa na spoločné prežitie ďalšieho roka.