späť na Daj na to

Nové šatne a zázemie futbalového klubu

Máme veľký sen a veríme, že práve s Tvojou pomocou sa splní.

Pôvodná budova a šatne, ktoré boli postavené v roku 2004, boli stavané pre 3 družstvá. Náš saleziánsky klub sa medzitým rozrástol. Máme momentálne približne 600 detí v 26-tich kategóriách. Na prezliekanie máme 6 šatní, čo nepostačuje na bežnú prevádzku ani na víkendové ligové zápasy. Podobne je to aj s toaletami a zázemím. Toalety pre verejnosť sa nachádzajú pri šatniach. Využívané sú verejnosťou a samozrejme aj hráčmi. V zázemí klubu máme aj šatňu s jedným WC a jednou sprchou pre trénerov, ktorá neposkytuje dostatočný priestor pre 53 trénerov. Podobne sme na tom aj s kanceláriami.

Rekonštrukcia šatní nie je iba o zvyšovaní štandardu. Je to hlavne o nutnom a hygienicky potrebnom rozšírení zázemia. Nepostačujúce by bolo aj pri 12 družstvách, nie ešte 26.

  • Viac šatní pre hráčov: z aktuálnych 6 bude až 12 šatní
  • Hygiena pre fanúšikov: pánske a dámske WC pri novom vstupe
  • Priestor na cvičenie: dve nové miestnosti na cvičenie
  • Priestor pre rodičov: v interiéri posedenie pre rodičov

 

 

Financovanie

Celkové náklady sú 1 850 000 €.

Už máme 1 500 000 €, z čoho:

  • grant od Fondu na podporu športu: 1 100 000 €
  • dar od Rudolfa Hrubého: 300 000 €
  • financie SDM Domino: 100 000 €

Ešte potrebujeme 350 000 €, z čoho:

  • darcovia cez Daj na to! alebo 2 – 3 %: 200 000 €
  • sponzori, granty: 150 000 €

Celkové náklady: 1 850 000 €
Už máme: 1 500 000 €
Ešte potrebujeme: 350 000 €

Predpokladaný harmonogram

Január 2021

Začali sme snívať o dobudovaní šatní.

November 2021

Začali sme s prípravou projektovej dokumentácie.

Marec 2023

13. 4. 2023 sa nám podarilo získať právoplatné stavebné povolenie.

Jún 2023

Fond na podporu športu schválil 30.6.2023 žiadosť o príspevok na výstavbu a modernizáciu našej budovy.

November 2023

Koncom novembra by sme chceli začať stavebné práce.

Jún 2024

Dokončenie prestavby. Splnil by sa nám sen – postavená budova.

 

 

Ďalšie informácie nájdeš na stránke SDM Domino 

Zdroje darov

Daj na to! - táto zbierka 41 856 €
Daj na to! - štartovací príspevok 1 000 €
Grant z Fondu na podporu športu 1 100 000 €
Dar od Rudolfa Hrubého 300 000 €
Financie SDM DOMINO 100 000 €

Spolu 1 542 856 €
Aktuálny stav
1 542 856 €
Cieľová suma
1 850 000 €
Ďakujeme