Daj na to!

Tvoj pravidelný dar dá impulz tomu, na čom pracujeme.

Služby

Farnosť

Naša farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Ostredky, Mierová kolónia, Štrkovec, Zlaté piesky a Letisko. Má najväčšiu rozlohu v Bratislave a počet farníkov stále rastie. Spravujú ju Saleziáni don Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Futbalový klub

SDM DOMINO je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Pôsobí v ňom vyše 500 hráčov, 50 trénerov, 1000 rodičov. Týždenne je na hracích plochách približne 60 tréningov. Tréneri, futbalisti, rodičia a všetci sympatizanti sa snažia budovať spoločne jeden klub. Chceme vytvárať spoločenstvo, kde si vieme reálne pomôcť a vzájomne sa podporovať.

Oratko

Oratko vytvára priestor na stretávanie sa rovesníckych skupín pre mládež na základnej, strednej a vysokej školy, mladých pracujúcich. Vyrastajú v ňom animátori, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venujú deťom. Pripravujú pre nich rôzne zážitkové akcie, výlety a letné tábory. Chcú využívať čas naplno a dávaním sa pre mladých. Je to pre nich veľká skúsenosť nie len pre prácu v oratóriu ale najmä do života.

Rodinná poradňa

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Zameriava sa v prvom rade na manželov. Ak manželia majú zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu. V oblasti poradenstva je priestor pre osobné stretnutie s odborníkom. V oblasti prevencie je k dispozícii množstvo prednášok, vzdelávacích programov a školení.

Materské centrum

Materské centrum Margarétka je miesto pre celú rodinu. Rozvíja zručnosti detí predškolského veku, socializuje matky a ženy. Vytvára priestor na stretávanie sa celých rodín s cieľom zabezpečiť harmonický vývoj detí a ich prípravu na život. Riadi sa myšlienkami a charizmou don Bosca a pomáha tak saleziánom don Bosca venovať sa tým najmenším.

Škôlka

Materská škola Mamy Margity je trojtriedna škôlka s celodennou starostlivosťou. Je to miesto, kde tvoríme, objavujeme, rastieme a rešpektujeme sa navzájom. Pomáhame deťom vytvárať podnetné rozvíjajúce prostredie. Materská škola je súčasťou rodinného centra a má k dispozícii aj vonkajšie priestory pre pohybové aktivity s deťmi.

Skauting

Dobrodružstvo, služba, odvaha a sila spoločenstva - charakterizujú skauting nie len v našom stredisku. Na Trnávke môžete zažiť 1000 osobonocí v lone prírody, 300 družinoviek ročne pre viac ako 140 mladých. Skauting dopĺňa aktivity saleziánov a pomáha vytvárať prostredie, kde môže mládež vyrásť v zodpovedných a zrelých dospelých.

Futbalové ihrisko a bežecká dráha

Futbalové ihrisko na veľkom umelom trávniku je k dispozícii verejnosti vždy, keď na ňom nie je tréning futbalového klubu SDM DOMINO. Tvorí ho okrem trávnatej plochy aj bežecká dráha, ktorá z ihriska pokračuje v okolí Rodinného centra. Na nej si môžete zabehať v ktoromkoľvek čase aj počas víkendov. Slúži pre jednotlivcov ale aj celé rodiny.

Zdravotné stredisko

V zdravotnom stredisku sa nachádza niekoľko ambulancií a lekáreň. Všeobecná ambulancia pre dospelých, pediatrická, gynekologická, psychologická, endokrinologická, zubná a ortopedická ambulancia slúžia všetkým pacientom z Trnávky ale aj mimo nej. Odborníci radi poskytnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, deti a mládež.

Aktuálne zbierky

Okrem dlhodobého pravidelného darcovstva môžeš jednorazovo podporiť aj konkrétne a časovo ohraničené zbierky:

Energie pre farnosť na zimnú sezónu 2022/2023

Náklady na energie pre sezónu 2022/2023 stúpli o 16 tisíc eur a zároveň dlhodobo klesajú príspevky do zvončeka. Aj vďaka Tvojej podpore bude môcť farnosť a Oratko fungovať so svetlom a teplom.

Vďaka pravidelným darcom mohlo DAJ NA TO! prispieť na túto zbierku sumou 3 200 €.
Aktuálny stav
9 657 €
Cieľová suma
16 000 €
Viac informácií

Nové šatne a zázemie futbalového klubu

Náš futbalový klub SDM Domino má veľký sen. Veríme, že práve s Tvojou pomocou sa splní. Viac šatní, priestoru na cvičenie a omnoho viac!

Vďaka pravidelným darcom mohlo DAJ NA TO! prispieť na túto zbierku sumou 1 000 €.
Aktuálny stav
1 071 €
Cieľová suma
52 650 €
Viac informácií

Svetelná tabuľa pre SDM Domino

Aký je vlastne stav zápasu? Koľko sa ešte bude hrať a s kým to hráme? Na tej tabuli vôbec nič nie je vidieť! Vyriešme to spoločne!

Vďaka pravidelným darcom mohlo DAJ NA TO! prispieť na túto zbierku sumou 1 600 €.
Aktuálny stav
7 758 €
Cieľová suma
8 000 €
Viac informácií

Viac kotrmelcov v MC Margarétka

Deti v materskom centre chcú veľa skákať, šplhať, preliezať a balansovať. Chceme im preto dopriať viac pomôcok, vďaka ktorým môžu tieto dary v sebe podporiť, aby mali rovné chrbátiky, silné nôžky a naučili sa zdolávať prekážky.

Vďaka pravidelným darcom mohlo DAJ NA TO! prispieť na túto zbierku sumou 300 €.
Aktuálny stav
301 €
Cieľová suma
1 500 €
Viac informácií

Ukončené zbierky

Animátori idú za don Boscom

Neoddeliteľnou súčasťou našej animátorskej formácie je Stredisková škola animácie (SŠA). Na záver SŠA by sme chceli našich absolventov zobrať za don Boscom do Turína, pomôžte nám túto túžbu zrealizovať!

Vyzbieralo sa 3 909 €.

Vysávač pre MC Margarétka

V našom materskom centre Margarétka chýba vysávač. Taký, ktorý by raz-dva povysával omrvinky z tyčiniek, piškót aj brumíka. Zvládol by vysať rozsypanú ryžu z montessori herničiek, ale aj milión nastrihaných papierikov a rozsypaných trblietok.

Vyzbieralo sa 400 €.

Ďakujeme