Super živá komunita

Saleziánske dielo na Trnávke je komunitné centrum, v ktorom stovky ľudí denne trávia zmysluplný čas. Širokú ponuku služieb využívajú ľudia z Trnávky a širšieho okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Každý je vítaný.

Prehľad roka 2023

Každý rok sa v Saleziánskom diele na Trnávke deje množstvo aktivít, ktoré spolu so saleziánmi pripravuje veľa ľudí. Pozrite si, čo sa u nás dialo v roku 2023.

Aktuality

Vyberáme pre vás novinky a správy, o ktoré sa chceme s vami podeliť.

Objav Krista

Objav Krista

Objav Krista je program pre mladých i starších, pri ktorom sa môžete stretnúť s osobou Ježiša Krista a prijať jeho pozvanie do osobného vzťahu. Prednášky, svedectvá, rozhovory v skupinkách... V našej farnosti programom prešlo viac…

Pomôžte mladým osláviť Rok vďačnosti v Bratislave

Pomôžte mladým osláviť Rok vďačnosti v Bratislave

Tento rok slávime spoločne 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. V Bratislave sa od 6. septembra do 8. septembra 2024 uskutoční veľká oslava vďačnosti. Príde množstvo mladých z celého Slovenka, preto hľadáme rodiny, ktoré nám…

Divadlo k sviatku sv. Jána Bosca

Divadlo k sviatku sv. Jána Bosca

Boskovice alebo Loyola? Na prvý pohľad to vyzeralo ako bežné futbalové finále. Emócie, nervozita, očakávania, ale aj zákulisné hry v realizačnom štábe. V tomto derby však družstvo futbalového klubu Boskovice zvíťazilo oveľa skôr, než zaznel…

Charitatívne vianočné trhy 2023

Charitatívne vianočné trhy 2023

K predvianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí atmosféra vianočných trhov. V Saleziánskom diele na Trnávke sa každý rok organizujú Charitatívne vianočné trhy, ktoré sa konajú priamo v areáli, na nádvorí oratória. A nevolajú sa charitatívne len tak…

Chlapčenská stretkárska chata (aj s otcami)

Chlapčenská stretkárska chata (aj s otcami)

Milí stretkári, milí otcovia, ak váš syn je štvrták až deviatak na ZŠ, chodí alebo by aspoň chcel chodiť na naše stretká, tak vás pozývame na našu tradičnú stretkársku chatu Otec & Syn, ktorá sa…

Myšlienky na Advent

Myšlienky na Advent

Zapoj sa do "Myšlienok na Advent" každý deň počas Adventu a dostaneš do mobilu cez WhatsApp myšlienku na deň od don Bosca. Ponúkame ti využiť tento spôsob ako jednoducho dostávať zaujímavé podnety na uvažovanie. Prihlásiť…

Služby

Vybrať si môžete z množstva rôznorodých aktivít a služieb.

Farnosť

Naša farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Ostredky, Mierová kolónia, Štrkovec, Zlaté piesky a Letisko. Spravujú ju saleziáni a patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Farské oznamy Bohoslužby a spovedanie

Futbalový klub

SDM DOMINO je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Pôsobí v ňom vyše 500 hráčov, 50 trénerov, 1000 rodičov. Tréneri, futbalisti, rodičia a všetci sympatizanti sa snažia budovať spoločne jeden klub.

sdmdomino.sk

Oratko

Oratko vytvára priestor na stretávanie sa rovesníckych skupín pre deti a mládež. Vyrastajú v ňom animátori, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venujú deťom. Pripravujú pre nich rôzne zážitkové akcie, výlety a letné tábory.

Viac informácií

Rodinná poradňa

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny. V oblasti poradenstva je priestor pre osobné stretnutie s odborníkom. V oblasti prevencie je k dispozícii množstvo prednášok, vzdelávacích kurzov a školení.

familygarden.sk

Materské centrum

Materské centrum Margarétka rozvíja zručnosti detí predškolského veku, socializuje matky a ženy. Vytvára priestor na stretávanie sa celých rodín a pomáha tak saleziánom venovať sa tým najmenším.

Facebook MC Margarétka

Škôlka

Materská škola Mamy Margity je trojtriedna škôlka s celodennou starostlivosťou. Materská škola je súčasťou Rodinného centra a má k dispozícii aj vonkajšie priestory pre pohybové aktivity s deťmi.

msmamymargity.sk

Skauti

Na Trnávke môžete zažiť 1000 osobonocí v lone prírody, 300 družinoviek ročne pre viac ako 140 mladých. Skauting pomáha vytvárať prostredie, kde môže mládež vyrásť v zodpovedných a zrelých dospelých.

34zbor.sk

Futbalové ihrisko a bežecká dráha

Futbalové ihrisko na veľkom umelom trávniku je k dispozícii verejnosti vždy, keď na ňom nie je tréning futbalového klubu. Tvorí ho okrem trávnatej plochy aj bežecká dráha, ktorá z ihriska pokračuje v okolí Rodinného centra.

Zdravotné stredisko

V zdravotnom stredisku sa nachádza lekáreň, všeobecná ambulancia pre dospelých, pediatrická, gynekologická, psychologická, endokrinologická, zubná a ortopedická ambulancia.

Viac informácií